HISTORIEK ROTARY CLUB TURNHOUT

Paul Harris – stichter van Rotary International

Rotary International werd in 1905 opgericht door Paul Harris.
Hij had een advocatenkantoor in Chicago; een internationale stad vol maatschappelijke tegenstellingen tussen kansarmen en gefortuneerden, tussen burgerlijke ethos en corruptie. Een stad waarin genadeloze concurrentie en criminaliteit schering en inslag waren.
In deze samenleving voelde hij zich vereenzaamd, ook al had hij een uitgebreid cliënteel.
Hij had behoefte aan een vriendenkring en was gedreven om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
Dat bracht hem er toe met enkele van zijn goede kennissen samen te komen rond dit gedachtengoed.
Op de avond van 23 februari 1905 was het zo ver.
Ze waren met z’n vieren: Paul en drie van zijn cliënten.
Ze kwamen elk vanuit een verschillende beroepswereld: een advocaat, een kolenhandelaar, een mijningenieur en een meester-kleermaker.
Diezelfde avond nog beslisten ze een club op te richten met mannen uit de zakenwereld en vrije beroepen.
Ze wilden elkaar aanmoedigen tot onderlinge solidariteit en integriteit in hun beroepsleven.
Op deze manier leverden ze een bijdrage tot een betere samenleving.

Daarmee was Rotary International als eerste servicebeweging in de wereld geboren.
Meteen was de doelstelling in essentie omlijnd.
De naam Rotary kwam van Paul Harris zelf.
Het duidde op de roterende manier van vergaderen.
Om de beurt kwam men bij een van de leden samen op kantoor of op het bedrijf.

Ondertussen is Rotary International de grootste niet-gouvernementele organisatie ter wereld voor de uitwisseling van studenten en voor studiebeurzen. Jaarlijks studeren ca.10.000 jongeren voor een jaar in het buitenland, in België alleen al zijn er dat 200.
Via de gecoördineerde programma’s van de ‘Rotary Foundation’ bindt Rotary de strijd aan tegen honger, armoede en kinderziekten zoals polio.
Rotary is neutraal op vlak van geloof en politiek en richt zich op het humane.

In 1923 werden de Rotary Clubs van Oostende en Brussel opgericht.
In 1926 volgde de club van Antwerpen.
Het is Rotary Club Antwerpen die in 1954 het initiatief nam, na een vertraging door WO II, tot de oprichting van de Rotary Club van Turnhout.
Aansluitend nam in 1965 de club van Turnhout het initiatief tot de oprichting van de Rotary Club Geel-Mol, die in 1972 werd opgesplitst in de Rotary Club Geel en Rotary Club Mol.
Vervolgens werd in 1986 vanuit Turnhout Rotary Club Hoogstraten-Kempen opgericht en in 2000 volgde Rotary Club Arendonk.

Ondertussen is Rotary Club Turnhout met haar 63 leden een van de grootste clubs van het land. Het ledenbestand bestaat zowel uit dames als heren. De kandidaat-leden worden aanzien als de belangrijkste vertegenwoordigers van hun beroepsclassificatie binnen de regio. Het is de betrachting een vertegenwoordiger aan te trekken voor een maximaal aantal beroepstakken.

Meer informatie aangaande de verschillende geledingen van Rotary International kan je terugvinden op de pagina ‘Links’.

De eed

Een rotariër: anderen toekennen.

De werking van Rotary Club Turnhout

De Rotary Club van Turnhout telt vandaag 63 leden, zowel mannen als vrouwen. De club wordt geleid door de raad van bestuur bestaande uit: Zijn toegevoegd aan het bestuur zonder stemrecht: Voor de uitwerking van concrete projecten wordt een beroep gedaan op de volgende commissies:

De voorzitters