PROJECTEN ROTARY CLUB TURNHOUT

Rotary International werd in 1905 in Chicago opgericht door Paul Harris. Momenteel zetten ongeveer 1.200.000 leden, verspreid over 30.000 clubs uit 200 verschillende landen zich in voor de verbetering van de onderlinge verstandhouding, de levensomstandigheden en daardoor ook voor de wereldvrede.

Geen service zonder actie. “Take Action” is dan ook een van de leidmotieven van de leden van Rotary International. Acties en concrete projecten zijn middelen om dit ideaal van ‘service’ op sociaal en humanitair vlak te realiseren.
Ze vormen een bindmiddel tussen de leden en ze zetten hen aan tot een effectief engagement. De ondersteuning van bepaalde projecten is ook een uiting van waardering en een aanmoediging van al die mensen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor hun organisatie.

Sedert de oprichting van Rotary Club Turnhout in 1954 heeft de club steun verleend aan tal van sociale, culturele en humanitaire projecten in binnen- en buitenland.
Het jaarlijks budget van Rotary Club Turnhout voor projecten bedraagt ongeveer 40.000 €. Dit bedrag wordt gegenereerd door de organisatie van tal van ‘benefiet-activiteiten’, zoals het jaarlijkse ‘Moved to Help’, een familie- en sportevenement voor het grote publiek.

Projecten die zich aandienen worden onderzocht door de ‘Commissie Dienst aan de Gemeenschap’, die advies verleent aan het bestuur.
De commissie staat tevens in voor de opvolging van de projecten.

We bezorgen u een overzicht van de projecten die de laatste jaren op een of andere manier werden gesteund door Rotary Club Turnhout.